top of page

Jämlikhet och ojämlikhet i Hälsa

Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet, men tyvärr är det inte alla som har lika tillgång till god hälsa. En av de mest påtagliga faktorerna som påverkar hälsan är den socioekonomiska statusen. Detta handlar om en persons position i samhället baserat på deras ekonomiska och sociala resurser.


Ojämlikheten i hälsa baserat på socioekonomisk status är tydlig och påverkar människors liv i alla åldrar och från alla samhällsklasser. Forskning visar att personer med lägre socioekonomisk status har sämre hälsa överlag, inklusive högre förekomst av kroniska sjukdomar, kortare förväntad livslängd och sämre tillgång till hälsovårdstjänster.

Orsakerna till denna ojämlikhet är mångfacetterade.


Människor med låg socioekonomisk status har oftare begränsad tillgång till utbildning, arbete och bostäder av hög kvalitet. Dessa faktorer påverkar deras möjlighet att göra hälsosamma val och få tillgång till nödvändig vård. Dessutom kan stress och ekonomiska svårigheter ytterligare försämra hälsan. Detta visar sig tydligt när man kollar på hur aktiva barnen i dessa hem är samt hur deras kost är sammansatt.


Det är viktigt att vi som samhälle strävar efter att skapa en miljö där alla människor, oavsett socioekonomisk status, har lika möjligheter att njuta av god hälsa och välbefinnande. Detta inte bara gynnar individen utan stärker också hela samhällets välmående och produktivitet!


Läs mer om jämlikhet i hälsa i den senaste Pep-rapporten från Generation Pep0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page