top of page

iOpinions unika erbjudande och kompetens är ett resultat av långsiktig och fokuserad forskning inom psykologi och organisationsutveckling sedan 1960-talet.

 

Forskningen leddes av Jan Lindell och i samarbete med företagsläkaren Jan Parke skapades iOpinion som en samlad kunskapsbank och metodik för att kunna hjälpa organisationer att få en validerad insyn i deras arbetsmiljö och välmående, tillika en förståelse om rätt prioriteringar och fokus avseende framtida utveckling.

 

Konceptet digitaliserades år 2011 till en webb-plattform med enkäter unikt skapta för olika branscher så som kontor, industri och brandförsvar. Enkäterna ger även en insyn i hur arbetsplatsen ligger till i jämförelse med andra svenska bolag inom respektive fråga tack vare sin vidsträckta informationsbank med referensdata som i nuläget omfattar 70.000 enkätsvar.

  

Idag arbetar iOpinion som en partner inom området arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Ett unikt fokus och skalbar erbjudande baserat på företagens verkliga och individuella behov kan erbjudas med hjälp av en kombination av följande:

 

  • Psykologiskt och statistiskt validerad enkät

  • Enkät utformad baserad på bransch

  • Jämförelsedata som visar hur väl svaranden befinner sig inom respektive fråga och område

  • Exklusivt nätverk av samarbetspartners som står redo att hjälpa kunden med förbättringsåtgärder, stora som små.

bottom of page