top of page

Varför ska vi göra en undersökning?

Arbeta hälsofrämjande

Många organisationer inser idag vikten av att arbeta hälsofrämjande med sin personal. Men för att få maximalt av insatsen är det viktigt att man börjar i rätt ände, nämligen att se till så att den insats som utförs stämmer överens med personalens behov. Detta går endast att åstadkomma genom att man utför en undersökning. Och precis som Arbetsmiljöverket rekommenderar är det viktigt att ta hänsyn till alla parametrar – fysisk likväl psykisk hälsa, ledarskap och arbetsplatsmiljö

Har du frågor, hör av dig!

iopinion.png
Daniel Makropulos
Hälsopedagog och kostvetare
bottom of page