top of page
Casual Business Meeting

En hälsosam personal ger
ett välmående företag

*iOpinion hjälper svenska organisationer höja allmänhälsan hos sin personal vilket långsiktigt kommer höja lönsamheten.
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

OBS!

"Det har kommit till vår kännedom att någon använder iOpinion som avsändare för spam via sms. Vi på iOpinion har inget med dessa att göra, vi samlar inga telefonnummer och ingen information har läckt från oss. Vi undersöker saken och ber er så länge att blockera avsändaren."

Några av våra kunder

Bain & Company
Justitiekanslen
ZoCom
Nikon
Henkel
Audi
Volkswagen
Länsförsäkringar
Södertörns brandförsvarsförbun
abstrakt struktur

Vet du hur din organisation mår?

Psykisk ohälsa orsakar en tredjedel av all långvarig sjukskrivning

Ny text Sedan 2010 har antalet sjukskrivningar ökat stadigt i Sverige. En stor ökning är fallen av psykisk ohälsa och stress som numer står för ca hälften av alla sjukskrivningar enligt Försäkringskassan. Genom att tidigt upptäcka de tendenser som kan gynna ut i en sjukskrivning så kan man vända trenden innan den har tagit fart! Läs mer om sjukskrivningar på Försäkringskassan.

Till skillnad från traditionella, preventiva hälsokontroller arbetar iOpinion inom det hälsofrämjande fältet med att fokus på att förändra vanor och beteende. Detta är det bästa sättet för att få en långsiktig förbättring av hälsan! iOpinion undersöker arbetsplatsen ur fyra perspektiv: fysisk hälsa, psykisk hälsa, ledarskap och arbetsplatsmiljö.

iopinion.png
Daniel Makropulos
Hälsopedagog och kostvetare

Hur fungerar det?

För att ett hälsofrämjande arbete ska ge effekt måste man veta var man ska fokusera och detta bör göras via en undersökning av arbetsplatsen. Iopinion hjälper er undersöka hur er personal och därmed ert företag mår, detta för att lägga grunden till den insats som är bäst lämpad för just er arbetsplats. I konceptet ingår ävenanalys, förslag på förbättringsåtgärder samt uppföljningsarbete vilket visar vilka insatser som varit mest effektiva. iOpinion stöttar helt enkelt det hälsofrämjande arbetet från start till mål!

Hur behandlas min information?

Undersökningen sker anonymt och med flervalsalternativ. Detta för att försäkra deltagaren om att ingen vet vad de har svarat. Då iOpinion själva sköter sammanställning ser dessutom ingen de individuella svaren utan endast sammanställningen presenteras.

processen_ny.png
bottom of page