top of page

Förbättringsarbete

Som en del i det arbete iOpinion genomför erbjuder vi förbättringsarbete kopplat till de styrkor och svagheter er organisation har. 

 

Genom vår selektiva urvalsprocess har vi handplockat de bästa experterna inom en mängd områden som finns redo att jobba med er organisation. Samtliga av våra partners är certifierade inom iOpinions validerade metoder.

Förbättringsområden
Fysiskt

Fysisk förbättring

Nå era verksamhetsmål genom fysiskt välmående. I mötet med våra experter får era medarbetare rådgivning inom arbetsterapi, ergonomi, rehabilitering och träning på jobbet. Bli inspirerad och utmanad tillsammans med dina medarbetare till ett liv med god hälsa.

Arbetsterapi

Våra arbetsterapeuter arbetar med rehabilitering och habilitering av människor som på grund av olika skador, sjukdomar eller funktionsnedsättningar har en nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter av olika slag. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

Ergonomi

Förbättra förutsättningarna för era medarbetare genom att anpassa arbetsmiljön utifrån deras behov. Ergonomiska förbättringar innefattar allt från arbetsställning, ljud, ljus och klimat till hur man gör för att använda kroppen skonsamt vid lyft, skjut, drag mm.

Rehabilitering

Syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till sitt vardagliga liv efter, till exempel, fysiologisk eller mental sjukdom som lett till funktionsnedsättning. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till tillbaka.

Träning på jobbet

Låt våra engagerade tränare få fart på ert bolag. Med regelbunden träning sänks sjukfrånvaron och gör att man orkar mer. Vi kan hjälpa er med att ta fram förslag på allt från uppstartsaktiviteter till hela träningsprogram på individ eller gruppnivå för ert företag.

Mental

Mental förbättring

Mentalt förbättringsarbete inbegriper tre viktiga komponenter: krishantering, stresshantering och samtalsterapi. Stress står för stora delar av Sveriges sjukskrivningar och skapar både ekonomiska och sociala konsekvenser. Vi tillhandahåller verktyg för att minska stress, stöd vid krissituationer eller terapi.

Krishantering

I Sverige finns det regler om krishantering i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd. Enligt föreskriften måste det finnas i förväg bestämda rutiner för vem som ska göra vad i en krissituation. Vi hjälper er att skapa en krishanteringspolicy.

Stresshantering

Stress och stressrelaterade sjukdomar har kommit att bli ett folkhälsoproblem. Långvarig stress leder till utmattning och är skadligt för kroppen. Genom att ringa in problematiken kan vi arbeta proaktivt för att förhindra utmattningsrelaterade symtom.

Samtalsterapi

Samtalsterapi kan utveckla dig som person men kan även hjälpa dig ur en bekymmersam tid. Terapeuten ger stöd i samtalet genom beprövade tekniker. Ibland ges uppgifter att arbeta med mellan samtalen, då finns våra terapeuter tillgängliga även mellan samtalen.

Gruppterapi

I gruppterapi samtalar man om ofta om en gemensam beröringspunkt. Även om det inte blir lika individfokuserat som vid samtalsterapi finns det stora fördelar med gruppterapi, t.ex. igenkänning vid problem och inspiration från hur andra hanterat liknande situationer.

Organisatorisk

Organisatorisk förbättring

Tillsammans med våra certifierade medarbetare hjälper vi er bli bättre inom områden såsom strategi- och ledarskapsutveckling samt förbättring av arbetsmiljön. Med 40 års forskning i ryggen vet vi värdet i att arbeta med att utveckla såväl organisationen som individerna inom densamma.

Arbetsmiljöutveckling

En väl utvecklad arbetsmiljö är en central komponent i bolagets och medarbetarnas välmående, oavsett om man har ett stillasittande eller fysiskt tungt arbete. Vi identifierar arbetsmiljömässiga utvecklingsområden, för att sedan tillsammans förbättra dem.

Ledarskapsutveckling

Här fokuserar vi på ledarskap, utveckling och grupprocesser. Du kommer till insikt om hur du uppfattas som ledare i gruppen samt hur du kan utveckla dina ledarskapsförmågor. Kontakta oss om du också är intresserad av att utvecklas som ledare, så berättar vi mer.

Strategiskt förändringsarbete

Vi hjälper er med hur strategiska förändringar ska implementeras samt hur effekterna ska mätas. Vi arbetar med förändringsarbete i mindre steg, där vi väljer ut de beteenden i organisationen som är de viktigaste för att nå målen. Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa er.

Hälsa

Hälsoförbättringar

Hälsobokslutet ligger till grund för den fortsatta diskussionen och de åtgärder vi föreslår att ni vidtar avseende hälsa. Det finns stort värde i att aktivt arbeta med sin hälsa, oavsett om det är i förebyggande eller förbättringssyfte. Lås oss hjälpa er att må bra.

Kostrådgivning

Får du tillräckligt med energi och näring för att du ska må bra, orka med ditt arbete och fritidsaktiviteter? Din kropp behöver en blandning av olika näringsämnen för att fungera och må bra. Vi hjälper dig till en sund och hållbar kosthållning. Kontakta oss så berättar vi mer.

Alkoholterapi

Av Sveriges befolkning anses 10 % äga en överkänslighet mot alkohol. Samtal om alkohol uppfattas ofta som känsligt och kan behöva professionellt stöd. Personen och dennes omgivning drabbas negativt av alkoholkonsumtionen.

Vill du ha mer information?

Du är mer än välkommen att kontakta oss antingen via formuläret nedan eller via telefon på 070-212 82 35 om du har några frågor eller är intresserad av vad iOpinion kan göra för din organisation.

Tack för ditt meddelande, vi återkommer så fort som möjligt.

Kontakt
bottom of page