top of page
loggo_iop_new.png

HÄLSODEKLARATION

Sid 1/1

Inledning

För att kunna utföra en långsiktig och hållbar hälsoförändring i en personalgrupp behöver man först undersöka hur den nuvarande hälsostatusen ser ut.


Följande är en undersökning utförd hos Lens Choice under februari 2022. Deltagarantalet var 100% av de 14 anställda.

Undersökningen visade att personalen upplevde en god grundhälsa och hälsosamma matvanor. Två områden som stack ut i underökningen var motionsfrekvens och deltagande i kultur- och fritidsaktivitet. Dessa faktorer påverkar hälsostatusen på arbetsplatsen i det långa loppet och märks främst på engagemang och motivation i det dagliga arbetet. Det är här vi rekommenderar att man i första hand riktar en åtgärd och vi kommer ta fram en tydlig åtgärdsplan, konkreta aktiviteter och tillsammans med er sätter vi i detta i ert årshjul.
 

bas_fakta.jpg
iOpinion_iPhone-X_View_Mockup_1800_px.png

 

 • Tar pulsen på hela företaget

 • Enkelt att starta och administrera

 • Dela in undersökningen i roller, avdelningar eller regioner

 • Tydlig och översiktlig data 

Pie-chart

I nedanstående tårtdiagram kan man se fördelningen mellan de som har en mycket positiv självskattning (grön), de som en god självskattning (gul) och de som har en negativ självskattning (röd) i det aktuella ämnet.
 

Varje diagram är en sammanställning av ett flertal frågor. Vilka frågor definieras under varje diagram. Genom att analysera gemensamma nämnare kan flera diagram tillsammans hjälpa till att precisera var en insats bör utföras för störst effektivitet.

upplevd_kondition.png

Upplevd kondition (14)

Frågor: A2

kultur_fritidsvanor.png

Kultur & fritidsvanor (14)

Frågor: A5, A6, A7

motionsvanor.png

Motionsfrikvens (14)

Frågor: A3

matvanor.png

Matvanor (14)

Frågor: A8

fet.png

 

 • Hälsovanor

 • Fysisk arbetsmiljö 

 • Psykosocial arbetsmiljö

 • Ledarskap

Jämförelsedata och sammanställning

För att hålla er arbetsplats hälsosam är det av högsta vikt att man inte bara ser genomsnittet utan även spannet inom det aktuella ämnet.
På detta sätt fångar man upp alla eventuella tendenser även i de ämnen där man har ett högt genomsnitt.

Skärmavbild 2022-02-16 kl. 15.42.39.png

Spridning inom företaget

toning.png

Bra 

Dåligt

iOpinion_iMac_mock-up_diferents_views_users_1800_px.png

 

 • Jämförelsedata mot andra företag 

 • Spridning inom företaget 

 • Optimerade förbättringsåtgärder 

 • Återkopplande mätning för fortsatt förbättringsarbete 

Positionering mot andra bolag

Our Clients

39e339_ad71a3549d9e4aa2ba678750bed9a806_mv2.png
39e339_4a476cffdda74922a6e79a6a95f71a4a_mv2.png
39e339_285a9e98bf814586ba0fd2526582db60_mv2.png
39e339_331bed4ee0db4cffa30004dc653c7978_mv2.png
logo_sociala_medier.png
bottom of page