top of page

Användarvänligt gränssnitt.

I det första steget skickas en enkät ut till organisationens medarbetare vilken de kan besvara i valfri digitalt enhet. När de vill, varifrån de vill. Givetvis fungerar vårt system på samtliga vanliga enheter, oavsett märke och modell.

iOpinions arbetsprocess

iOpinions arbetsprocess påbörjas med att vi undersöker era medarbetares svar för att sedan jämföra de på gruppnivå. Därefter redovisar vi en rapport för er ledningsgrupp där vi belyser era styrkor och förbättringsområden. Sedan påbörjas ett förbättringsarbete för att ni skall kunna göra ett hälsobokslut för er organisation. Det följs sedan upp med en ny undersökning. Vi kallar det för ett hälsoår.

bottom of page