top of page

Vilken hälsoundersökning är bäst?

Årlig undersökning
upptagen kontor

Arbeta hälsofrämjande

Enligt arbetsmiljöverket är det av yttersta vikt att kolla på alla de parametrar som påverkar en persons hälsa. Det är även viktigt att de som utför undersökningen har kompetens att tyda resultaten. iOpinion har över 40 års forskning bakom sig och drivs av högutbildade hälsopedagoger, detta försäkrar dig som kund att undersökningen utförs korrekt och ger bästa resultat!

Har du frågor, hör av dig!

iopinion.png
Daniel Makropulos
Hälsopedagog och kostvetare
bottom of page