top of page

Tristess lika skadligt som stress?

Tristess på jobbet kan påverka din hälsa mer än du tror

I en nyligen släppt rapport från Arbetshälsoinstitutet och Emlyon Business School varnar forskare för att tristess på jobbet kan utgöra liknande hälsorisker som arbetsstress och utbrändhet. Studien, som är den första i sitt slag, visar en tydlig koppling mellan upplevelsen av tristess och funktionen i det autonoma nervsystemet.


Det autonoma nervsystemet reglerar kroppens funktioner utanför vår medvetna kontroll, och det parasympatiska systemet, som normalt aktiveras i vila, är avgörande för kroppens förmåga att återhämta sig. Forskarna använde hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) under natten som en indikator för det autonoma nervsystemets aktivitet och fann att mindre variation i hjärtfrekvensen under natten var kopplat till mindre parasympatisk aktivitet och därmed ökad belastning på kroppen.


Resultaten är tankeväckande och pekar på att långvarig tristess på jobbet kan leda till hälsoproblem och till och med ökad dödlighet. Specialforskare Piia Seppälä från Arbetshälsoinstitutet varnar för att upplevelser av tristess inte bör ignoreras, och biträdande professor Lotta Harju från Emlyon Business School understryker att frekvent eller konstant tristess kan försvaga hälsan över tid.


Trots tidigare uppfattningar om att tristess på jobbet kan vara ofarligt visar den aktuella forskningen motsatsen. Forskarna uppmanar nu företag och företagshälsovård att ägna mer uppmärksamhet åt tristess på arbetsplatsen och vidta åtgärder för att förebygga dess negativa konsekvenser för hälsan.


Att aktivt bekämpa tristess på jobbet och skapa meningsfullhet i arbetsuppgifterna är inte bara avgörande för att främja en positiv arbetsmiljö utan kan också vara en nyckel till att skydda anställdas långsiktiga hälsa och välbefinnande.
7 visningar0 kommentarer
bottom of page